این دفاتر شامل مجموعه‌های ارائه‌کننده خدماتی همچون پیشخوان دولت، تیپاکس، سوپرمارکت، عابر بانک، پیک موتوری، چاپخانه است.