یکی از الزامات سینما توجه جدی به مقولات نوآوری و توسعه اکوسیستم فناوری و دانش‌بنیان است، بی‌شک ظهور پدیده‌هایی مثل متاورس و NFT موجب خواهد شد که سینما هم در تولید، هم در توزیع و هم در اقتصاد دچار تحولات شگرفی شود، تحولاتی که با ما فاصله چندانی ندارند و هم اکنون نیز قابل رصد هستند. در سال اقتصاد دانش‌بنیان توسعه این مقوله در فضای سینما و تقویت اکوسیستم نوآوری و فعالان صنایع خلاق و دانش‌بنیان این حوزه از اقدامات کارخانه نوآوری صدرا خواهد بود. (تقویت و ارتقاء شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاق سینمایی از اهم این موارد است.)

کارخانه نوآوری صدرا از یک سالن سینمای ۲ منظوره برای سرویس‌دهی بعنوان سالن سینما و سالن همایش برخوردار است که با مأموریت تغییر شرایط سنتی به صنعت خلاق مبتنی بر اصول کسب‌و‌کارهای محتوا محور، فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان، جذب شتاب‌دهنده‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است.